Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Δείτε πώς να εγκαταστήσετε το ρόλο Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2.

Αφού βεβαιωθείτε ότι ο server πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του WSUS ρόλου. Μόνο τα μέλη της ομάδας local Administrators έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης του ρόλου WSUS οπότε θα χρειαστεί να συνδεθείτε με ένα αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη στον Windows Server 2008 R2.

Εγκατάσταση Microsoft Report Viewer Redistributable

Πριν από την εγκατάσταση του WSUS ρόλου θα πρέπει να προηγηθεί η εγκατάσταση του δωρεάν εργαλείου Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 το οποίο μπορείτε να βρείτε δωρεάν μέσα από την ιστοσελίδα της Microsoft. Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείτε από το WSUS για τη συλλογή και εμφάνιση των αναφορών μέσα από την κονσόλα διαχείρισης του WSUS.

Εγκατάσταση του WSUS ρόλου στον Windows Server 2008 R2

Ανοίξτε το παράθυρο του Server Manager και πατήστε στην επιλογή Add Roles για να ξεκινήσετε τη διαδικασία προθήκης και εγκατάστασης του ρόλου.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Πατήστε Next στην ενότητα Before you begin για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια τικάρετε, για να ενεργοποιήσετε, το ρόλο Windows Server Update Services.

Η προσθήκη του ρόλου WSUS απαιτεί ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να δείτε στο παράθυρο που θα εμφανιστεί αυτόματα. Πατήστε στο κουμπί Add Required Role Services για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Όπως θα δείτε στην παρακάτω εικόνα, ο ρόλος Web Server (IIS) αποτελεί προαπαιτούμενο χαρακτηριστικό για την εγκατάσταση του WSUS οπότε έχει επιλεγεί αυτόματα. Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Web Server και έπειτα με το ρόλο Windows Server Update Services. Πατήστε Next και στις δύο περιπτώσεις για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Στην ενότητα Confirmation ελέγξτε ότι όλες οι ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει είναι σωστές και πατήστε στο κουμπί Install για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Οδηγός εγκατάστασης του WSUS

Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Τικάρετε την επιλογή I accept the terms of the License agreement και πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το εργαλείο Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable, όπως είχαμε αναφέρει παραπάνω, θα εμφανιστεί το μήνυμα της παρακάτω εικόνας. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του WSUS μη ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το δωρεάν εργαλείο στον server.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο που θα αποθηκεύονται αυτόματα όλες οι διαθέσιμες ενημερώσεις του WSUS και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Store updates locally. Η προεπιλεγμένη τοποθεσία στο δίσκο του server είναι η C:\WSUS. Πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Ανάλογα με τον ρόλο του server και τις εκάστοτε ρυθμίσεις ενδεχομένως να επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη υπάρχον database server. Διαφορετικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενεργοποιήστε την προεπιλεγμένη ενότητα Install Windows Internal Database on this computer στην τοποθεσία που θα επιλέξετε (πχ. C:\WSUS) και πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Τικάρετε την επιλογή Use the existing IIS Default Web site (recommended) και πατήστε Next για να συνεχίσετε.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Τέλος, εμφανίζονται οι βασικές ρυθμίσεις του WSUS που έχετε ορίσει στα προηγούμενα βήματα. Πατήστε Next για να συνεχίσετε στην εγκατάσταση του WSUS στον Server 2008 R2.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Η εγκατάσταση μόλις ολοκληρώθηκε. Πατήστε στο κουμπί Finish για να κλείσετε το παράθυρο.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Στη συνέχεια, το Roles Wizard θα συνεχίσει με την εγκατάσταση των υπολοίπων ρόλων. Αφού ολοκληρωθούν και αυτά με τη σειρά τους, πατήστε στο κουμπί Close για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

Εγκατάσταση Windows Server Update Services (WSUS) στον Windows Server 2008 R2

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*