Μετάβαση στο desktop με το κλείσιμο εφαρμογών στα Windows 8.1

Δείτε πώς να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μετάβαση στο desktop αντί της οθόνης Έναρξης όταν κλείνετε μία Windows Store εφαρμογή.

Όταν κλείνετε μία εφαρμογή στα Windows 8.1 μεταφέρεστε αυτόματα στην οθόνη Έναρξης ακόμη και αν την είχατε ανοίξει από την επιφάνεια εργασίας. Αν περνάτε περισσότερο χρόνο στο desktop αντί στο νέο γραφικό περιβάλλον, τότε μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά και να επιστρέφετε στην επιφάνεια εργασίας των Windows 8.1 αντί για την οθόνη Έναρξης.

Δείτε πώς να το πραγματοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Μετάβαση στο desktop με το κλείσιμο των Windows Store εφαρμογών

Πατήστε δεξί κλικ στον κενό χώρο της γραμμής εργασιών (taskbar) στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ιδιότητες (Properties) από το μενού που θα εμφανιστεί.

Μετάβαση στο desktop με το κλείσιμο εφαρμογών στα Windows 8.1

Στο παράθυρο ιδιοτήτων μεταβείτε στην καρτέλα Περιήγηση (Navigation) και ενεργοποιήστε την επιλογή Μετάβαση στην επιφάνεια εργασίας αντί για την Έναρξη, όταν πραγματοποιώ είσοδο ή κλείνω όλες τις εφαρμογές σε μια οθόνη (When I sign in or close all apps on a screen, go to the desktop instead of Start).

Μετάβαση στο desktop με το κλείσιμο εφαρμογών στα Windows 8.1

Πατήστε ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αυτό ήταν. Πλέον, κάθε φορά που κλείνετε μία εφαρμογή των Windows 8.1 θα επιστρέφετε αυτόματα στο γνώριμο περιβάλλον του desktop παρακάμπτοντας την οθόνη Έναρξης.

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*