Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις στο Twitter

Ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν έγινε τόσο γνωστό με την αλλαγή της εμφάνισης του Twitter είναι η υποστήριξη συντομεύσεων από το πληκτρολόγιο. Οι συντομεύσεις μας αρέσουν όχι μόνο γιατί προσφέρουν εναλλακτική πλοήγηση αλλά γιατί κάνουν τη ζωή μας αρκετά ευκολότερη μειώνοντας τον χρόνο και τις κινήσεις για κάποια συγκεκριμένη πράξη στον υπολογιστή.

Οι συντομέυσεις που θα δείτε παρακάτω λειτουργούν σε οποιοδήποτε browser για το Twitter.com. Προφανώς, αν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα (client) για να μπαίνετε στο Twitter οι συντομεύσεις δεν ισχύουν.

Για να δείτε τις διαθέσιμες συντομεύσεις το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το ? , το οποίο είναι ο συνδυασμός των πλήκτρων Shift + /.

Actions
f : favorite
r : reply
t : retweet
m : direct message
n : new Tweet
enter : toggle details pane

Navigation
? : this menu
j : next Tweet
k : previous Tweet
space : page down
/ : search
. : refresh Tweets and back to top

Timelines
g h : home
g r : replies / mentions
g p : profile
g f : favorites
g m : messages
g u : go to user

Για τις στήλες Actions και Navigation οι συντομεύσεις είναι αρκετά απλές, πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο σας μεταφέρει στο ανάλογο πεδίο. Στην στήλη Timelines χρησιμοποιείται ο συνδυασμός δύο πλήκτρων, όχι ταυτόχρονα, αλλά το ένα μετά το άλλο σε σύντομο χρονικό διάστημα (jumping). Δηλαδή, πατήστε g και αμέσως μετά h για να μεταφερθείτε στο home, (go home), g και μετά p για να μεταφερθείτε στο profile σας (go profile). Ομοίως και για τα υπόλοιπα.

Όπως παρατηρείτε, [link id=’1044′ text=’οι συντομεύσεις θυμίζουν αρκετά αυτές που είχαμε δει στο Gmail’].

Δεν είναι ανάγκη να θυμάστε όλες τις συντομεύσεις απ’ έξω. Απλά, βρείτε αυτές που πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν και θα δείτε ότι θα σας γίνουν απαραίτητες.

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*