Ρυθμίσεις παροχής ενέργειας για προχωρημένους στα Windows 7

Αφού διαβάσατε σε προηγούμενα άρθρα τι είναι αλλά και πώς να χρησιμοποιήσετε τις βασικές επιλογές ενέργειας στα Windows 7 για την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ ενέργειας και επιδόσεων του υπολογιστή σας, θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ρίχνοντας μια αναλυτική ματιά στις ρυθμίσεις παροχής ενέργειας για προχωρημένους. Όπως θα δείτε, τα Windows 7 παρέχουν μία μεγάλη γκάμα ρυθμίσεων για την οθόνη, τους σκληρούς δίσκους, τον επεξεργαστή, την κάρτα γραφικών και γενικώς οτιδήποτε καταναλώνει ενέργεια στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

Ας δούμε, λοιπόν, που θα βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις και πώς να τις επεξεργαστείτε σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), μεταφερθείτε αρχικά στην κατηγορία Υλικό και Ήχος (Hardware and Sound) και έπειτα στην κατηγορία Επιλογές παροχής ενέργειας (Power options).

Πατήστε στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων σχεδίου (Change plan settings) σε ένα από τα ήδη διαθέσιμα σχέδια.

Στις ρυθμίσεις του σχεδίου που επιλέξατε πατήστε στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων παροχής ενέργειας για προχωρημένους (Change advanced power settings).

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί θα δείτε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις που μπορείτε να επεξεργαστείτε στον υπολογιστή σας για να πετύχετε καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Αρχικά, επιλέξτε, από το drop-down μενού, το σχέδιο που θέλετε να προσαρμόσετε.

Ανάλογα με τον λογαριασμό χρήστη που έχετε συνδεθεί στα Windows 7, ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για επεξεργασία. Σε αυτή την περίπτωση κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων που δεν είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες (Change settings that are currently unavailable) για να τις ενεργοποιήσετε.

Όπως θα δείτε, υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις που μπορείτε να επεξεργαστείτε οι οποίες διαφέρουν σε ορισμένα σημεία ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, οι επιλογές Με μπαταρία (On battery) και Σε ρεύμα (Plugged in) είναι διαθέσιμες μόνο σε laptop/netbook και δεν θα τις συναντήσετε σε dektop υπολογιστή.

Θα δούμε αναλυτικά όλες τις κοινές επιλογές παροχής ενέργειας ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους υπολογιστών. Φυσικά, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ή επιπλέον επιλογές ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, ωστόσο διαβάζοντας τη συνέχεια θα έχετε μια καλή “εικόνα” των ρυθμίσεων που θα συναντήσετε.

Ρυθμίσεις παροχής ενέργειας για προχωρημένους

 • Σκληρός δίσκος (Hard disk)

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα αδράνειας του υπολογιστή σας που θα χρειαστεί για να απενεργοποιηθεί ο σκληρός σας δίσκος. Αν υπάρχουν δύο ή και παραπάνω δίσκοι, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να απενεργοποιηθεί ο κάθε δίσκος ενδέχεται να διαφέρει, αφού το χρονόμετρο αρχίζει να μετρά ξεχωριστά από τη στιγμή αδράνειας κάθε δίσκου.


 • Ρυθμίσεις φόντου επιφάνειας εργασίας (Desktop background settings)

Αν χρησιμοποιείτε την Προβολή παρουσίασης (Slideshow) για το φόντο της επιφάνειας εργασίας, δηλαδή την εναλλαγή των διαφορετικών εικόνων, επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές Διαθέσιμο (Available) και Σε παύση (Paused) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Προφανώς, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του υπολογιστή σε μπαταρία, μπορείτε να εξοικονομήσετε μια μικρή ποσότητα ενέργειας ενεργοποιώντας την επιλογή Σε παύση (Paused).


 • Ρυθμίσεις ασύρματου προσαρμογέα (Wireless Adapter settings)

Αν χρησιμοποιείτε την ασύρματη κάρτα δικτύου για να συνδεθείτε στο internet ή σε ένα τοπικό δίκτυο, επιλέξτε σε αυτό το σημείο τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ο διαχωρισμός γίνεται σε 4 επίπεδα και, όπως καταλαβαίνετε, επιλέγοντας για παράδειγμα τη Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (Maximum Power Saving) καταφέρνετε να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια στον υπολογιστή σας σε αντίθεση με την επιλογή Μέγιστες επιδόσεις (Maximum Performance). Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αντιστρόφως ανάλογη των επιδόσεων του ασύρματου προσαρμογέα.


 • Αναστολή λειτουργίας (Sleep)

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα αδράνειας του υπολογιστή σας για να “περάσει” σε Αναστολή λειτουργίας (Sleep), Υβριδική αναστολή λειτουργίας (Hybrid Sleep) και Αδράνεια (Hibernate). Θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε ξεχωριστό άρθρο για τις διαφορές των τριών αυτών επιλογών.

Επίσης, στην τέταρτη επιλογή Να επιτρέπονται χρονοδιακόπτες ενεργοποίησης (Allow wake timers), μπορείτε να επιλέξετε αν θα “ξυπνάει” ο υπολογιστής σας αυτόματα από την αναστολή λειτουργίας για να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες, όπως ανασυγκρότηση δίσκου, έλεγχο του υπολογιστή για ιούς, κτλ.


 • Ρυθμίσεις USB (USB Settings)

Ενεργοποιώντας την επιλογή Ρύθμιση επιλεκτικής αναστολής λειτουργίας USB (USB selective suspend setting) μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια αναστέλλοντας τη λειτουργία των συσκευών που έχετε συνδέσει σε μία θύρα USB όταν αυτές δε χρησιμοποιούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα.


 • Κουμπιά ενεργοποίησης και καπάκι (Power buttons and lid)

Σε αυτή την ενότητα επιλέξτε την ενέργεια που θα πραγματοποιεί ο υπολογιστής σας όταν κλείνετε το καπάκι (για laptop), όταν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης (Power button) και το κουμπί αναστολής λειτουργίας (Sleep button). Οι διαθέσιμες ενέργειες είναι Καμία ενέργεια (Do nothing), Αναστολή λειτουργίας (Sleep), Αδρανοποίηση (Hibernate) και Τερματισμός λειτουργίας (Shut down).


 • Διαχείριση ενέργειας επεξεργαστή (Processor power management)

Ανάλογα με τις διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας, τα Windows 7 έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται κατάλληλα την επεξεργαστική ισχύ για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για να επωφεληθείτε από αυτό το χαρακτηριστικό, ρυθμίστε το κατώτατο ποσοστό (πχ. 5%) στην επιλογή Κατάσταση ελαχίστων επιδόσεων (Minimum processor state) καθώς και το ποσοστό στην επιλογή Κατάσταση μέγιστων επιδόσεων (Maximum processor state), το οποίο καλό θα ήταν να το ρυθμίσετε στο 100%. Έτσι, με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια όταν ο υπολογιστής σας μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση ελαχίστων επιδόσεων, αξιοποιώντας ένα ποσοστό της ισχύς του επεξεργαστή το οποίο είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις “χαλαρές” διεργασίες των Windows 7.

Επίσης, στην επιλογή Πολιτική ψύξης συστήματος (System cooling policy) έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε Παθητική (Passive) και Ενεργή (Active). Στην Παθητική ψύξη, επιβραδύνεται η ταχύτητα του επεξεργαστή αφού τεθεί σε πλήρη λειτουργία το “ανεμιστηράκι” του, ενώ στην Ενεργή ψύξη η ταχύτητα του επεξεργαστή επιβραδύνεται πριν αρχίσει να “παίρνει στροφές” το ανεμιστηράκι. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση επιτυγχάνεται η γρηγορότερη ψύξη του επεξεργαστή και στη δεύτερη επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας αφού το ανεμιστηράκι αρχίζει να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία του επεξεργαστή φτάσει σε μεγάλη τιμή.


 • Οθόνη (Display)

Όπως είναι λογικό, η οθόνη του υπολογιστή καταναλώνει μεγάλο ποσοστό ενέργειας και καλό θα είναι να επιλέξετε μικρότερους χρόνους όταν ο υπολογιστής σας τροφοδοτείται από την μπαταρία. Οι δύο πρώτες επιλογές Απενεργοποίηση οθόνης μετά από (Dim display after) και Απενεργοποίηση οθόνης έπειτα από (Turn off display after), έχουν το ίδιο όνομα στην ελληνική έκδοση των Windows 7. Η πρώτη επιλογή αναφέρεται στο “σκοτείνιασμα” της οθόνης ενώ η δεύτερη, στην απενεργοποίηση της. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το ποσοστό φωτεινότητας της οθόνης, σε μπαταρία ή στο ρεύμα, καθώς και το επίπεδο φωτεινότητας της κατά το “σκοτείνιασμα” που αναφέραμε παραπάνω.


 • Ρυθμίσεις πολυμέσων (Multimedia settings)

Σε αυτή την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις ενέργειες του υπολογιστή σας, μέσω της επιλογής Κατά την κοινή χρήση πολυμέσων (When sharing media) όταν ένας υπολογιστής αναπαραγάγει πολυμέσα από έναν άλλο υπολογιστή, αλλά και τη λειτουργία βελτιστοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί Κατά την αναπαραγωγή βίντεο (When playing video).


 • Internet Explorer

Εδώ, επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (Maximum power savings) και Μέγιστες επιδόσεις (Maximum performance) για τη Συχνότητα χρονομέτρου Javascript (Javascript Timer Frequency), ενός νέου χαρακτηριστικού του Internet Explorer 9 με σκοπό την επιβράδυνση της εκτέλεσης του javascript κώδικα στον browser.


 • Μπαταρία (Battery)

Τέλος, σε αυτή την ενότητα μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά αλλά και τις ειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία του υπολογιστή σας. Αρχικά, ρυθμίστε το κρίσιμο αλλά και το χαμηλό επίπεδο της μπαταρίας και έπειτα την ενέργεια που θα εκτελέσει ο υπολογιστής σας σε κάθε περίπτωση. Επίσης, επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η Ειδοποίηση για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας (Low battery notification) καθώς και το ποσοστό της υπολειπόμενης χωρητικότητας της μπαταρίας που ξεκινάει τη λειτουργία εφεδρικής ενέργειας.


Τέλος, αν θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το σχέδιο παροχής ενέργειας που τροποποιήσατε πατήστε στο κουμπί Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σχεδιασμού (Restore plan defaults) και πατήστε Ναι (Yes) στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί.

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*