Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Δείτε πώς να τερματίσετε μία εφαρμογή ή διεργασία στα Windows 8 και 8.1 χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).

Αν έχετε παρατηρήσει ότι ένα πρόγραμμα/εφαρμογή έχει «κολλήσει» ή δεν ανταποκρίνεται στις ενέργειες σας ενώ παράλληλα συνεχίζει να δεσμεύει και να απασχολεί πόρους του συστήματος όπως τον επεξεργαστή, τη μνήμη RAM ή το σκληρό δίσκο, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να εξαναγκάσετε το κλείσιμο της συγκεκριμένης διεργασίας.

Στα παρακάτω βήματα θα δείτε πώς να τερματίσετε μία διεργασία χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) των Windows 8 και 8.1.

Προσοχή: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις διεργασίες που πρόκειται να τερματίσετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Για παράδειγμα, αν τερματίσετε ένα ήδη ανοικτό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Word), τότε θα χαθούν όλες οι αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει χωρίς ενδεχομένως τη δυνατότητα ανάκτησης τους. Το ίδιο ισχύει και με τις διεργασίες των Windows, τερματίζοντας μία από τις βασικές υπηρεσίες ενδεχομένως να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία του υπολογιστή σας.

Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Αρχικά, ανοίξτε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) στην επιφάνεια εργασίας και μεταβείτε στην καρτέλα Διεργασίες (Processes). Εδώ, θα βρείτε τη λίστα όλων των εφαρμογών, διεργασιών που τρέχουν στο παρασκήνιο και διεργασιών των Windows που «τρέχουν» τη δεδομένη στιγμή στον υπολογιστή σας.

Tip: Στη στήλη Κατάσταση (Status) εμφανίζεται η ένδειξη Δεν αποκρίνεται (Not responding) όταν μία διεργασία σταματήσει να λειτουργεί.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να τερματίσετε μία εφαρμογή/διεργασία είναι να πατήσετε δεξί κλικ στο όνομα της και στη συνέχεια στην επιλογή Τέλος εργασίας (End task) από το αναδυόμενο μενού που θα εμφανιστεί.

Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Εναλλακτικά, επιλέξτε τη διεργασία/εφαρμογή και πατήστε στο κουμπί Τέλος εργασίας (End task) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Tip: Αν μία διεργασία έχει δύο ή περισσότερες εργασίες, πατήστε δεξί κλικ και έπειτα στην επιλογή Μετάβαση σε (Switch to) για να γίνει ενεργό το παράθυρο της εργασίας ή στην επιλογή Μεταφορά στο προσκήνιο (Bring to front) για να εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο και να ελαχιστοποιηθεί το παράθυρο της Διαχείρισης Εργασιών. Έτσι, θα μπορείτε να εξακριβώσετε πιο εύκολα ποια εργασία να τερματίσετε.

Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Εναλλακτικά, μπορείτε να τερματίσετε μία διεργασία από την καρτέλα Λεπτομέρειες (Details) της Διαχείρισης Εργασιών, ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία.

Πατήστε δεξί κλικ σε μία διεργασία και έπειτα στην επιλογή Τέλος εργασίας (End task) από το αναδυόμενο μενού που θα εμφανιστεί ή επιλέξτε την και πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί που θα βρείτε στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Τέλος, αν έχετε ενεργοποιημένη τη συνοπτική εμφάνιση της Διαχείρισης Εργασιών μπορείτε να τερματίσετε μία ή περισσότερες από τις ανοικτές εφαρμογές του υπολογιστή σας με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως.

Τερματισμός διεργασίας στα Windows 8 και 8.1

Αυτό ήταν. Πλέον, γνωρίζετε πώς να τερματίσετε μία εφαρμογή ή διεργασία που προκαλεί προβλήματα ή δεν ανταποκρίνεται στον υπολογιστή σας.

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*