Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Πριν προχωρήσετε στα παρακάτω βήματα, θα σας συνιστούσα να διαβάσετε πρώτα αυτό το άρθρο που εξηγώ ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν τις γλώσσες στα Windows 10. Αν τα γνωρίζετε ήδη, συνεχίστε.

Αν έχετε αλλάξει τη γλώσσα εμφάνισης των Windows 10 αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται η προηγούμενη γλώσσα στην οθόνη σύνδεσης, την επανεκκίνηση και τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή σας, τότε θα χρειαστεί να αντιγράψετε ορισμένες ρυθμίσεις από το λογαριασμό σας.

Δεν είναι κάτι δύσκολο, όπως θα δείτε στα παρακάτω βήματα.

Αλλαγή γλώσσας συστήματος και αντιγραφή ρυθμίσεων

Αρχικά, ανοίξτε τις ρυθμίσεις υπολογιστή και μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα και Γλώσσα (Time and Language).

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα Περιοχή και γλώσσα (Region and language) και πατήστε στην επιλογή Πρόσθετες τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας (Additional date, time and regional settings) που θα βρείτε στο κάτω μέρος.

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Εναλλακτικά, ανοίξτε τον κλασικό πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στην κατηγορία Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή (Clock, Language and Region) και πατήστε στην ενότητα Περιοχή (Region).

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Εδώ, μεταβείτε στην καρτέλα Διαχείριση (Administrative) και πατήστε στην επιλογή Αντιγραφή ρυθμίσεων (Copy settings).

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που αφορούν τη γλώσσα των Windows 10 ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού που είστε συνδεδεμένοι.

Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η γλώσσα συστήματος όσο και η γλώσσα εμφάνισης είναι τα Ελληνικά.

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Αντιθέτως, στην παρακάτω εικόνα, οι ρυθμίσεις από κάποιον άλλο υπολογιστή οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές. Η γλώσσα συστήματος είναι τα Ελληνικά ενώ για το συγκεκριμένο χρήστη η γλώσσα εμφάνισης έχει αλλάξει στα Αγγλικά όπως θα δείτε στην ενότητα Τρέχων χρήστης (Current user).

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα πάντα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις του ήδη συνδεδεμένου χρήστη θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο από τις παρακάτω επιλογές και να πατήσετε ΟΚ.

  • Οθόνη υποδοχής και λογαριασμούς συστήματος (Welcome screen and system accounts)
  • Νέους λογαριασμούς χρηστών (New user accounts)

Έτσι, με βάση το τελευταίο παράδειγμα, αν ενεργοποιήσω την αντιγραφή της οθόνης υποδοχής από τον τρέχων χρήστη, τότε αυτή θα αλλάξει από Ελληνικά σε Αγγλικά. Σας παραθέτω την αντίστοιχη εικόνα για να τις συγκρίνετε.

Αλλαγή γλώσσας συστήματος στα Windows 10

Αυτό ήταν! Όταν πατήσετε στο κουμπί ΟΚ η αλλαγή θα γίνει με βάση τις ρυθμίσεις του συνδεδεμένου χρήστη στις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

About Δημήτρης Τόνιας 1370 Articles
Ο Δημήτρης Τόνιας είναι ο δημιουργός του Techster.gr. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και Microsoft Certified Professional με τους τίτλους MCSA σε Windows Server 2012 και Windows 8.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*